Kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych

2014-08-04

Do kompleksowej obsługi wspólnot mieszkaniowych zaliczamy:

- utrzymanie czystości,

- pielęgnację terenów zielonych,

- drobne prace konserwatorskie.

 

W ramach utrzymania czystości proponujemy następujący zakres prac:

 

Zakres prac porządkowych wewnątrz budynku:

 

 • zamiatanie i mycie klatek schodowych, korytarzy

 • zamiatanie piwnic, garażu podziemnego, suszarni i wózkowni (wraz z omiataniem pajęczyn)

 • mycie balustrad

 • mycie szyb drzwi wejściowych na klatkę schodową

 • czyszczenie metalowych wycieraczek przed wejściem do klatek schodowych

 • mycie szyb i gablot ogłoszeniowych

 • mycie okien i parapetów na klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku 3 razy w roku,

 • mycie drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych,

 • mycie lamp oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku,

 • mycie maszynowe garażu podziemnego 3 razy w roku

 • bieżąca wymiana przepalonych punktów świetlnych na klatkach schodowych.

 

Sprzątanie terenów zewnętrznych:

 

 • zamiatanie chodników, placów i parkingów

 • zbieranie śmieci wokół budynku

 • grabienie liści

 • czyszczenie chodników oraz opasek wokół budynku z chwastów i traw

 • usuwanie plakatów,

 • zamiatanie altan śmietnikowych i ich okresowe chlorowanie oraz wyznaczonych miejsc z wolnostojącymi pojemnikami i kontenerami na śmieci

 • w okresie zimowym: odśnieżanie chodników oraz posypywanie ich piaskiem,

 • sprzątanie błota i lodu z chodników, kratek ściekowych

 

W ramach pielęgnacji terenów zielonych następujący zakres prac:

 

 • stała opieka i pielęgnacja nasadzeń

 • zabiegi pielęgnacyjne typu odchwaszczanie, nawadnianie itp.

 • Kształtowanie korony drzew i krzewów ozdobnych, strzyżenie żywopłotów

 • Koszenie trawników

user_icon
user_icon

Osobiście cenię sobie profesjonalizm, dokładność, rzetelność I uczciwość czego wymagam również od swoich pracowników. Sukces zawdzięczam dobremu zarządzaniu i koordynowaniu prac, profesjonalnie przygotowanym pracownikom, rzetelnym dostawcom oraz sugestiom klientów.

Łukasz Grabowski